Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

O modlitbe

5 Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli; veru vám hovorím: Majú svoju odmenu.