Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.