Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.