Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

13 I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen.