Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

10 Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi!