Dve percentá (2 %)

4. kapitola

2 Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol.