Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

3. kapitola

17 A hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.