Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Ján Krstiteľ

1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, kázal na púšti Judskej
2 a hovoril: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.