Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

25. kapitola

41 Potom povie aj tým na ľavici: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, pripraveného diablovi a jeho anjelom.