Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Mudrci od východu

1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema