Dve percentá (2 %)

19. kapitola

Ježiš - priateľ detí

13 Vtedy prinášali k Nemu deti, aby kládol ruky na ne a modlil sa. Ale učeníci im dohovárali.