Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

17. kapitola

2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo.