Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.