Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Petrovo vyznanie

13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?