Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

31 Ježiš vystrel hneď ruku, zachytil ho a povedal mu: Ó, maloverný, prečo si pochyboval?