Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

30 Ale vidiac, že je vietor, preľakol sa, začal sa topiť a vykríkol: Pane, zachráň ma!