Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

26 Keď Ho učeníci videli chodiť po mori, predesili sa a zvolali: To je prízrak! A od strachu kričali.