Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

14. kapitola

Ježiš chodí po mori

22 Potom rozkázal učeníkom vstúpiť na loď a preplaviť sa pred Ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy.