Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

13. kapitola

O poklade a o perle

44 Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl; od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole.