Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

30 A vám aj všetky vlasy spočítal na hlave.