Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

29 Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nespadne na zem bez vôle vášho Otca.