Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

25 neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.