Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

Narodenie Ježiša Krista

18 Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého.