Dve percentá (2 %)

3. kapitola

Uzdravovanie viacerých chorých

7 Ježiš sa so svojimi učeníkmi utiahol k moru a nasledoval Ho veľký zástup z Galiley; a podobne z Judska,