Dve percentá (2 %)

2. kapitola

20 Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, v ten deň sa budú postiť.