Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

16. kapitola

15 Potom im povedal: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.