Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.