Dve percentá (2 %)

1. kapitola

28 A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom.