Dve percentá (2 %)

9. kapitola

Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí

10 Keď sa apoštolovia vrátili, vyrozprávali Ježišovi, čo vykonali. Vzal ich so sebou a uchýlil sa do samoty smerom k mestu Betsaide.