Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

3 Vtedy Mu povedal diabol: Ak si Syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.