Dve percentá (2 %)

22. kapitola

46 a povedal im: Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.