Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

41 Sám sa však vzdialil od nich tak ďaleko, ako dohodí človek kameňom, padol na kolená a takto sa modlil: