Dve percentá (2 %)

22. kapitola

40 Keď prišiel na miesto, povedal im: Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.