Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

8 Hovorím vám: Čoskoro sa ich zastane. Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?