Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

18. kapitola

27 On však riekol: Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha.