Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

10. kapitola

18 Povedal im: Videl som satana ako blesk padať z neba.