Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

2 V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte.