Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

25 Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.