Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Napomenutia

1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.
2 Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. 3 Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. 4 Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve.