Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

3. kapitola

Napomenutia

1 Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej.