Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

5 pre nádej, pripravenú vám v nebesiach. Počuli ste o nej už skôr v slove pravdy evanjelia,