Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

1. kapitola

13 vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna.