Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

3 Ježiš odpovedal: Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale (stalo sa to preto), aby skutky Božie boli zjavené na ňom.