8. kapitola

32 A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.