Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

8. kapitola

31 I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.