Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

8. kapitola

31 I riekol Ježiš Židom, ktorí uverili: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci.