Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

5 Lebo ani len Jeho bratia neverili v Neho.