Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

48 A či snáď niektorý z popredných mužov alebo z farizejov uveril v Neho?