Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

7. kapitola

17 Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím.