Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň.