Dve percentá (2 %)

6. kapitola

31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Chlieb z neba dal im jesť.